.

Nieuws

Nieuws

Nieuws

 

Nieuws

Schaduw-IT bedreiging voor je security.
Dit verwijst losjes naar elke technologie die in een organisatie wordt gebruikt zonder dat de IT-afdeling daar overzicht over heeft. Het is niet nieuw. Maar bedrijven hebben sinds we er voor het eerst over schreven nog geen betere grip op gekregen.

Tegenwoordig wordt liefst een derde van alle tech van een bedrijf gekocht buiten IT om. En uit een onderzoek van Cisco kwam het schokkende feit dat een IT-afdeling maar een gok doet als er wordt gevraagd naar het aantal clouddiensten dat wordt gebruikt binnen de organisatie. Gemiddeld denkt een IT-afdeling dat er 51 clouddiensten worden gebruikt, maar het zijn er gemiddeld 70. Nu moet je je voorstellen dat de gemiddelde organisatie ongeveer 19,6 cloudgerelateerde beveiligingsincidenten kent per maand. Dan realiseer je: Houston, we have a problem!

Deze infographic van SmartFile, een leverancier van cloud file management en opslag, geeft inzicht in het fenomeen Schaduw IT, de verborgen kosten die het met zich meebrengt en waarom het niet waarschijnlijk is dat het in de naaste toekomst verdwijnt.

Is een Scrum Agile certificaat een must
In steeds meer ICT vacatures wordt gevraagd naar kandidaten met een Agile of Scrum certificaat. Dit komt mede doordat steeds meer organisaties aan de slag gaan met softwareontwikkeling op een Scrum Agile manier. Het is dan ook logisch dat veel bedrijven alleen nog maar programmeurs en andere ICT medewerkers met een gekwalificeerd Scrum of Agile certificaat aannemen. Hoog tijd dus om uit te leggen wat deze methoden inhouden en waarom zo’n certificaat van belang is.

Agile-softwareontwikkeling
Agile betekent letterlijk behendig/lenig. Het staat in de ICT voor een werkwijze van softwareontwikkeling in korte overzichtelijke perioden van vaak niet meer dan een week of maand. Deze perioden zijn kleine projecten op zichzelf en worden iteraties genoemd. Door deze iteraties worden risico’s voorkomen en verminderd. Dit komt met name doordat de perioden overzichtelijk zijn. Na elke iteratie is het de bedoeling dat iets bruikbaars wordt opgeleverd. Ook wordt aan het eind van een iteratie het product getoond, getest en beoordeeld. Na zo’n constante evaluatie weet men goed of het de goede kant op gaat met het product. Er wordt bij de Agile methode weinig gedocumenteerd of vastgelegd. Vaak worden alle mensen die nodig zijn bij het project op één locatie gebracht zodat de communicatie gemakkelijk en persoonlijk kan verlopen. Agile is dus een werkwijze van softwareontwikkeling gericht op iteraties, voortgang en evaluatie.

Scrum is een flexibele methode van Agile
Scrum is één van de methodes van Agile. Het is een flexibele manier om (software-)producten te maken. De naam is afkomstig uit de rugbysport: bij een scrum probeert een rugbyteam samen een doel te bereiken en de wedstrijd te winnen. Hierbij is samenwerking erg belangrijk, want het team moet snel in kunnen spelen op veranderingen tijdens de wedstrijd. Bij softwareontwikkeling wordt scrum met name gebruikt bij producten waarvan de klant/gebruiker nog niet exact weet hoe het eindresultaat eruit moet zien. De wensen en eisen van de klant worden gaandeweg beschreven en omgezet in bruikbare producten. Het eerste product is vaak een prototype en hierna worden vaak alsnog de wensen en eisen aangepast. Scrum kan goed omgaan met deze verandering van wensen en eisen. Dit komt doordat scrum een flexibele software ontwikkelmethode is.

Vijf trends en ontwikkelingen in detachering.

Aantrekkende markt
Het aantal vacatures voor ICT-professionals neemt toe. Voor sommige werkgebieden is de vraag inmiddels zelfs groter dan het aanbod en dat hebben we heel lang niet gezien.

Vraag naar specialisatie
Met de opkomst van nieuwe technologieën is er steeds meer behoefte aan het is ICT’ers met specifieke kennis. Denk aan cloud toepassingen, Office 365, SharePoint, applicatieontwikkeling en networking.

Wet DBA zorgt voor onzekerheid
Per 1 mei komt de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) te vervallen. Hiervoor in de plaats komt de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties. Werkgever en zzp’ertrends en ontwikkelingen moeten voortaan een overeenkomst tekenen waarin de arbeidsrelatie met de zzp’ers is vastgelegd. Daarmee wordt de werkgever medeaansprakelijk wanneer blijkt dat er ten onrechte geen loonbelasting en sociale premies worden afgedragen. Met het VAR-systeem lag deze verantwoordelijkheid geheel bij de zzp’er. Dat maakt werkgevers huiverig en onzeker, zij vragen zich af of ze de risico’s wel voldoende hebben afgedekt. Met een detacheringsovereenkomst hoeft de werkgever zich daar geen zorgen om te maken.

Behoefte aan flexibele inzet
We zien in het algemeen nog steeds een flexibilisering van de arbeidsmarkt, maar daarnaast is er ook steeds meer vraag naar flexibele inzet. Daar waar het vroeger gebruikelijk was om iemand voor 4 of 5 dagen per week te detacheren, is er nu veel behoefte aan een flexibele invulling. Denk aan variabele uren per week, inzet op wisselende dagen of op afroep.

Minder vaste contracten door WWZ
De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) maakt het voor werkgevers lastiger om afscheid te nemen van werknemers. Daardoor kijken zij nog kritischer of ze iemand wel in vaste dienst willen nemen en kiezen zij vaker voor een detacheringsvorm.