Beheer van ICT-componenten op afstand:
Overweegt u een deel van uw systemen uit te besteden? Maak dan gebruik van onze dienst Remote Services: beheer van ICT-infrastructuurcomponenten door Add IT Solutions. Pro-actief en efficiënt beheer op afstand. Op apparatuur of applicaties op uw locatie(s). Eventueel in samenwerking met externe leveranciers of interne applicatiebeheerders.

Remote systeembeheerder:
Onze remote systeembeheerder voert dagelijks en maandelijks standaard beheertaken uit op de beheerde systemen. U merkt dit door een effectieve afname van systeembeheeruren. Systemen blijven stabieler en zijn vaker beschikbaar. En het scheelt in kosten voor uw eigen mensen: zij hoeven minder voor systeembeheer te worden vrijgemaakt.

Pro-actieve bewaking
Het monitoren gebeurt pro-actief, 24 uur per dag, 7 dagen per week. Bestaande of nieuwe apparatuur/applicaties worden correct beheerd en in documenten vastgelegd. Ook bewaakt Additional Housing uw prestatie-afspraken binnen Remote Services (SLA-bewaking).

Beheer op afstand
Add IT Solutions is  gespecialiseerd in beheer op afstand. Voor organisaties waarbij de beschikbaarheid van bedrijfskritische ICT-applicaties cruciaal is in de dagelijkse werkzaamheden. Vanuit een professioneel beveiligde en ingerichte ruime worden systemen op geavanceerd geautomatisserd niveau beheerd. Onze software is in staat snel te voorzien waar problemen kunnen komen en pro-actief handelen om dit te voorkomen.

Voordelen van de inzet van externe ervaring, het gebruik van remote beheer en SLA bewaking
Onze ervaren em gecertificeerde specialisten geven leiding of uitvoering aan inrichtingsprojecten.  Zorgen voor het herstel van incidenten en stroringen. U hoeft hierbij niet of niet direct te investeren in zware specialistische kennis vanuit uw eigen organisatie en heeft u de ruimte om eigen mensen in te zetten daar waar nodig.

Vanuit een vooraf opgesteld Service Level Agreement (SLA) wordt uw infrastructuur beheerd en bewaakt.
Minder systeemuitval door proactief beheer, lagere budgetkosten, heldere rapportages, vast maandbedrag, 24/7 beschikbaarheid, preventieve bewaking. Installeren van updates, beveiliging en malware controles.

terug naar diensten en producten